27 بلوک، 563 واحد مسکونی و 101 محل کار

کجاعلی که نبض اقتصاد ترکیه را می گیرد، خیلی زود در کارتپه به ارزش بسیار جدیدی دسترسی پیدا خواهد کرد. این پروژه که در خیابان جاده ساپانجا در دست احداث می باشد؛ کلیه نیاز و انتظارات شما را با تجهیزات مدرن و هوشمند برآورده می نماید. فروم آناتولیا دید تازه ای را برای مسکن و محل کار به ارمغان می آورد و با امضاء شرکت ساختمان سازی زرای در زمینی به مساحت 56.500 مترمربع احداث می شود. هر یک از جزئیات این سرمایه گذاری به آخرین سیستم های فن آوری مجهز شده است، با زندگی حرفه ای ترکیب خواهد شد. فروم آناتولیا در آینده ای نه چندان دور یکی از بهترین و شایسته ترین پروژه های مخلوط کجاعلی و ترکیه خواهد شد.